Meerkunst

 

S.O.S. Vrijheid Gelijkheid Broederschap

Meerkunst
Wijchen
i.h.k.v. 75 jaar vrijheid
juni-sept. 2020

Beeld voor een beeldenroute op het water: ‘MEERkunst’, i.h.k.v. ’75 jaar vrijheid’. Wij maakten een super licht beeld, voor meer dan 90% bestaande uit lucht.

Met vrijheid is het al net als met vrede, de wereldvrede: iedereen is er voor. En dan begint de ellende.
Een probleem met vrijheid is dat het begrip nogal vaag is, dat het begrip los gezongen wordt. Welke vrijheid, hoezo vrijheid, van wie, om wat? Vrijheid moet gebonden zijn. Wanneer vrijheid verbonden is met gelijkheid en broederschap is dat een ijzersterke drie-eenheid.
Daar zijn wij voorstander van en zien tegelijk dat die eenheid in zwaar weer verkeert.

La Liberté guidant le peuple (De Vrijheid leidt het volk), zo heet het schilderij van de romantische kunstenaar Eugène Delacroix, gemaakt in 1830, reeds. Centraal daarop staat een half ontblote vrouw die met haar fors gespierde arm een vlag hoog houdt. Dé vlag, de sinds de Revolutie nieuwe Franse vlag. De driekleur die staat voor de begrippen Liberté, Egalité et Fraternité. Zoals gezegd een drie-eenheid die in nood verkeert. En zo komt de actualiteit binnen met het schilderij Das Eismeer (De IJszee) van de Duitse romanticus Caspar David Friedrich, uit 1823-24, reeds. Het schilderij van een gestrand schip – met de naam ‘De Hoop’- tussen het kruiende smeltende ijs.