Kunst & Corporatie, deel 1

 

Kunst & Corporatie

‘Afdeling Kunst’ van de GBK
woningcorporatie Vryleve
gemeente Rijnwaarden
maart – mei 2015

Een onderzoeksproject, onderdeel van ‘Afdeling Kunst’ opgezet door de (kunstenaarsvereniging) GBK,
waarin kunstenaars en bedrijven aan elkaar gekoppeld worden.
Binnen een bepaalde tijd en ruimte onderzoekt de kunstenaar het bedrijf en werkt toe naar een presentatie die reflecteert op het bedrijf.
Hoe kunnen wij met onze manier van denken en werken bijdragen in het welvaren van de corporatie? Kunst bij nieuwbouw, bij renovatie, voor de specifieke wijk, straat, woning? vGtO houdt gespreksdagen met werknemers van alle afdelingen van Vryleve. Gaat veel op stap in de dorpen, proeft de sfeer, fotografeert, spreekt met bewoners.
Lees verder
Op onze werkplek in de werkplaats van Vryleve, een atelier binnen een atelier; schetsen, knippen, plakken, photoshoppen met veel gesprekken. Met een schat aan informatie beseffen we gaandeweg de complexiteit van het in de lucht houden van een woningcorporatie.

vGtO signaleert samen met Vryleve ‘pijnpunten’, en komt met therapeutische ideeën.