voorzetsels


Kunstenaar /vriendin  Lieke Göbbels is door ziekte aan huis gekluisterd en maakt haar kunst thuis aan de eettafel. Haar werk en huishouden zijn door elkaar gerommeld. De kunst is nauwelijks van – wat heet- het leven te onderscheiden. Kunstenaars wordt vaak gevraagd; “Kun je van je kunst leven?”. Waarop een gevatte kunstenaar antwoordde; “Ik leef niet ván mijn maar vóór mijn kunst”. Een beetje pathetisch is dat wel, voor Lieke Göbbels gelden andere voorzetsels : bij, binnen, door, in, met, naar, om, onder, op, tot, tussen en uit de kunst.