waarheid als een koe


Mijn vriendin Willemien woont aan de rand van park Sonsbeek. Vanaf haar balkon kun je de koeien zien grazen in de wei. Ze poseren als voor een groepsportret van Paulus Potter. Over Potter, de 17e eeuwse beestenschilder zegt de Wikipedia: “De verheerlijking van het vee kwam alleen in Holland voor.”
Bij de groep koeien in het park zijn er altijd een paar Lakenvelders. Lakenvelders zijn opvallend vormgegeven en daarbij denk ik dan altijd aan het werk van kunstenaar Henk Peeters, die de huid van zo’n koe op een raam spande en tentoonstelde. Tentoonstelde als kunst, abstract en concreet tegelijk.

Als medeoprichter van de nul-beweging zegt hij later: “Ik moet zeggen, dat ik nu liever de krant lees dan het Museumjournaal. Toch wel. Het werkelijke leven is toch veel interessanter dan de kunst. Nul is daar mee begonnen. De conclusie is dan dat je er ook mee ophoudt. Misschien ben ik binnen Nul de meest consequente realist geweest. Dat voor mij kunst en leven uiteindelijk echt samenvielen. En dan vraag je je af: wat moet je dan nog maken? Dan is het er toch allemaal?”

Dat is heel dapper van hem en misschien ook waarheid, maar voor mij maakt de koe de kunst niet overbodig. En zeker niet de kunst van Henk Peeters.

meer moet dat niet zijn


Kunstenaar /vriend René Brouns maakt dagtekeningen, die hij per e-mail verstuurt naar vaste adressen. (Dat doet hij sinds 2012, bovenstaande is dagtekening 289. Op zijn blog staan ze allemaal.) Het zijn observaties, bespiegelingen, commentaren in beeld, bijna altijd met een paar woorden. Ze zijn collageachtig, soms tekeningen bij knipsels, met pen of penseel. De stijl lijkt onbeholpen maar is eerder onbekommerd en heel vaak trefzeker. Wanneer je veel van zijn tekeningen goed bekijkt zie je de beheersing, het vakmanschap. Een beetje zoals de schilderingen van Marlene Dumas waar het vlekkerige ook weinig toevallig is.
René toont zijn werk graag aan het publiek zonder omwegen, of meer nog; geeft zijn werk aan het publiek. Voor de rest wil hij als kunstenaar vooral met rust worden gelaten; gewoon schilderen, tekenen en muziek maken. Meer moet dat niet zijn. Het is in deze tijd bijna niet vol te houden maar wel bewonderingswaardig.

harmlos


Kunstenaar/vriend Arno Arts bouwt al langer en vaker voor zomer-buiten-beelden tentoonstellingen een soort van mini-huisjes. Vaak zijn de huisjes voor minder dan één persoon; ze zijn ontoegankelijk, alleen om te beschouwen. En hoewel ze archetypisch zijn van vorm ondergraven ze dat archetype, ons ‘idee’ van het huis. Het worden modelhuisjes, levensgroot maar toch modellen. Niet echt maar kunst. Het kleine, verkleinde, heeft bijna altijd iets wat zich het best laat omschrijven met het Duitse harmlos – iets wat ongevaarlijk, onschadelijk, onbedorven en of onschuldig is. Misschien is dat het wat het zo innemend maakt.
En dan maakt Arno Arts ook nog eens bij wijze van schetsontwerp schaalmodellen van zijn minihuisjes. En zo vond vGtO op een rommelmarkt een modelhuisje dat was geborduurd. Het lijkt bijna door hem gemaakt in elk geval voor hem, voor zijn verjaardag.

dicht op de huid


In maart werkte vGtO in een kunstzinnig-educatief project Factor 80*10*60*. Een project op initiatief van Cultuurmij Oost om ouderen (70plus) en jongeren (11-12) met elkaar te verbinden, te laten samenwerken door en met kunstenaars. Ons idee was om iets te doen waar beide groepen vertrouwd mee zijn; kleding. Dat wat letterlijk ‘dicht op de huid’ zit en waarmee identiteit kan worden uitgedrukt. Tweedehands kleding, accessoires zoals riemen tassen schoenen e.d maar ook andere materialen en dingen worden ingezet voor onderzoek, deconstructie en creatie van kleding en mode. Zo plukte iemand een knuffelbeest leeg en zette het ding op zijn hoofd. De foto daarvan deed me denken aan een foto in mijn geschiedenisboek op mijn middelbare school. Van een beeld van keizer Marcus Aurelius als Hercules, de held die met zijn handen een leeuw bevocht en de ondoordringbare huid van het beest als harnas gebruikte.
Een (oer)mythe die opnieuw verteld wordt door een jongen -die Troy heet- in het dorp Angeren.

voorzetsels


Kunstenaar /vriendin  Lieke Göbbels is door ziekte aan huis gekluisterd en maakt haar kunst thuis aan de eettafel. Haar werk en huishouden zijn door elkaar gerommeld. De kunst is nauwelijks van – wat heet- het leven te onderscheiden. Kunstenaars wordt vaak gevraagd; “Kun je van je kunst leven?”. Waarop een gevatte kunstenaar antwoordde; “Ik leef niet ván mijn maar vóór mijn kunst”. Een beetje pathetisch is dat wel, voor Lieke Göbbels gelden andere voorzetsels : bij, binnen, door, in, met, naar, om, onder, op, tot, tussen en uit de kunst.

autobiografische winterjas

Het is winter en vGtO-Terry draagt haar zelfgemaakte jas met daarop geborduurd haar naamheilige Theresia en vogels van park en bos. De vogels die zij tegenkomt bij het uitlaten van Lola, haar hond. Lola is verzot op tennisballen die zij met regelmaat kwijtraakt maar andere ook weer terugvindt, vandaar de Heilige Antonius in kruissteek.

Weissenbruch schildert Aarsman

aarsman01 weissenbruch01vGtO René zag de tentoonstelling van Jan Weissenbruch in het Teylersmuseum in Haarlem en dat was wonderlijk. Eerder die zondag in de morgen fietsend door een stil Amsterdam onder een strak blauwe ijskoude lucht was al even wonderlijk. De ervaring van dat wonderlijke komt misschien door het licht, het ‘Hollandse licht’, het geschilderde ‘Hollandse licht’, waar al zo veel over gezegd is.
Het gaat er ook om waar het licht op valt; bij Weissenbruch zijn dat bijna willekeurige uitsneden van het landschap, van de stad. Hij schildert de foto’s van Hans Aarsman met het oog van een technische camera. Nu komt dat pittoresk over maar in de tijd van Jan was dat niet zo, net zoals de foto’s van Hans niet pittoresk bedoeld zijn. De uitsneden zijn lukraak, er is eigenlijk niets bijzonders te zien en dat is juist zo hemels, onder die blauwe luchten met hier en daar en af toe witte wolken.

beelden van en voor

tonni_vgto
Kunstenaar/vriend Tonni van Sommeren maakt al een hele tijd (digitale) fotomontages/collages. En dat doet hij nu ook met ‘beeldjes’. vGtO kocht in  tweehandswinkels alvast wat nieuw materiaal voor hem.

Café Belgica


Een weekeinde België via Gent – museum Dr Guislain -, naar Oostende. Daar het Ensorhuis bezocht. En dan zie je dat de kunst van James Ensor gewoon zijn leven weergeeft. Wat afwijkend, vreemd, absurd, kronkelig en grotesk overkomt is gewoon voorhanden. Niet of nauwelijks verzonnen. Het is, ik wil niet zeggen het heerst, overal in België, in de taal, de architectuur, het café en last but not least in de kunst.

ensorhuis_vgto

pianokruk James Ensor